Cennik - sk-victor

Idź do spisu treści

Menu główne:

Cennik


Stały dostęp do internetu z max.szybkością 3072 kbit/s z (p2p) abonament miesięczny :
36 zł brutto

Stały dostęp do internetu z max.szybkością 4096 kbit/s z (p2p) abonament miesięczny :
42 zł brutto

Stały dostęp do internetu z max.szybkością 6144 kbit/s z (p2p) abonament miesięczny :
50 zł brutto

Stały dostęp do internetu dla klientów biznesowych :
szybkość i abonament negocjowane indywidualnie.

Jednorazowa opłata instalacyjna: (w tym urządzenia odbiorcze, wtyki, montaż,aktywacja)
250 zł brutto (przy przyłączach biznesowych cena może być inna)

W przypadku podłączenia klienta posiadającego własny sprzęt spełniający wymogi podłączenia do sieci Sk-Victor opłata wynosi:
50 zł brutto

W przypadku konieczności naprawy u klienta, klient ponosi koszt dojazdu serwisanta (20zł) powiększony o ewentualny koszt urządzeń kwalifikujących się do wymiany (sprzęt pogwarancyjny).

Nieuzasadnione wezwanie serwisu:
50 zł + dojazd 20zł

Konfiguracja protokołu PPPoE lub TCP/IP w miejscu instalacji:
20 zł + dojazd 20 zł

Instalowanie urządzeń sieciowych innych niż zamontowane przez nasz serwis bez zgody i wiedzy administratora, a skutkujące zaburzeniem działania sieci sk-victor, obarczone będzie karą w wysokości 250 zł oraz pokryciem kosztów naprawy.

Nielegalne udostępnienie łącza osobom trzecim:
3000 zł

Szczegółowy cennik usług jest do wglądu w siedzibie firmy.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego